نمایشگاه شیرینی و شکلات کلن - آلمان 2018

نمایشگاه شیرینی و شکلات کلن - آلمان

تاریخ یرگزاری: 8 تا 11 بهمن ماه 96

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های شهر کلن

محل غرفه: سالن 2.2 راهرو J  (جی لاتین) غرفه 043

دوشنبه ۲۳-۰۵-۱۳۹۶
برچسب ها:

دسته‌ها

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 360 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(): Only 0 of 360 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/hajabdollahtg/public_html/shahriar_core/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 111, array('path' => '/home/hajabdollahtg/public_html/shahriar_core/storage/framework/sessions/YDMkeGCzrDIjqroFnuFHqXCCcVP7QsCp5Ag4x5IC', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F3dSHMOi19XqItMBJU7rtAtfO9uK0g3fg0zVfbqw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:201:"http://hajabdollah.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2018";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/hajabdollahtg/public_html/shahriar_core/storage/framework/sessions/YDMkeGCzrDIjqroFnuFHqXCCcVP7QsCp5Ag4x5IC', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F3dSHMOi19XqItMBJU7rtAtfO9uK0g3fg0zVfbqw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:201:"http://hajabdollah.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2018";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2) in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/hajabdollahtg/public_html/shahriar_core/storage/framework/sessions/YDMkeGCzrDIjqroFnuFHqXCCcVP7QsCp5Ag4x5IC', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F3dSHMOi19XqItMBJU7rtAtfO9uK0g3fg0zVfbqw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:201:"http://hajabdollah.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2018";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('YDMkeGCzrDIjqroFnuFHqXCCcVP7QsCp5Ag4x5IC', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"F3dSHMOi19XqItMBJU7rtAtfO9uK0g3fg0zVfbqw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:201:"http://hajabdollah.com/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-2018";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 129
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 216
  8. at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 187
  9. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58