الیافی
لقمه ای بدون روکش
لقمه ای با روکش شکلاتی - میوه ای
شیرینی سنتی

Events

 • Iran Exclusive Exhibition Karachi - Pakistan

  Iran Exclusive Exhibition Karachi - Pakistan

 • Gulfood 2017 Dubai - Emarat

  Gulfood 2017 Dubai - Emarat

 • ISM 2017 Koln - Germany

  ISM 2017 Coln - Germany

 • Events archive
 • News
 • Events

Sales office

Phone:

Phone:

Phone:

Phone:

Phone:

Awards

AWARDS...

Contact us