رویدادها


 تاریخ :  1395/11/28
  نمایشگاه صنایع غذایی 2017 دبی - امارات  
نمایشگاه صنایع غذایی 2017 دبی - امارات

حضور شرکت پشمک حاج عبداله در نمایشگاه صنایع غذایی 2017 دبی امارات

از تاریخ 1395/12/08 لغایت 1395/12/12

سالن 9 - غرفه 910

بازگشت به آرشیو رویدادها