رویدادها


 تاریخ :  1395/12/05
  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی - پاکستان  
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی - پاکستان

حضور شرکت پشمک حاج عبداله در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران 2017 ، کراچی - پاکستان

6 تا 9 اسفندماه 1395

سالن شماره 6 - غرفه F123

بازگشت به آرشیو رویدادها